نمایش 1–32 از 172 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

دی‌ ال‌ آلانین مرک – DL-alanin Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

دی‌ ال‌ آلانین مرک - DL-alanin Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

دی نیترو بنزوئیل کلراید مرک – Di Nitro Benzoyl Chloride Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

دی نیترو بنزوئیل کلراید مرک - Di Nitro Benzoyl Chloride Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

دی متیل آمونیوم کلراید مرک – Dimethyl ammonium chloride Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

دی متیل آمونیوم کلراید مرک - Dimethyl ammonium chloride Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

دی‌ هیدروکسی‌ تولوئن مرک – Di Hydroxy Toloul Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

دی‌هیدروکسی‌تولوئن مرک dihydroxy-toloul Merck

بسته بندی 50ml
100ml
250ml
500ml
1lit
2.5lit

تیوسمی کاربازید مرک – Thiosemicarbazide Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

تیوسمی کاربازید مرک - Thiosemicarbazide Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

نمک سدیم اسید پیروویک مرک – Pyruvic Acid Sodium Salt Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

نمک سدیم اسید پیروویک مرک - Pyruvic Acid Sodium Salt Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

آسپاراگین مرک – Asparagin Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

آسپاراگین مرک - Asparagin Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

هگزا متیلن تترامین مرک – Hexamethylenetetramine Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

هگزا متیلن تترامین مرک - Hexamethylenetetramine Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

سدیم تنگستات دو آبه مرک – Sodium Tungstate Dihydrat Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

سدیم تنگستات دو آبه مرک - Sodium Tungstate Dihydrat Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

نیترات جیوه مونوهیدرات مرک – Mercury nitrate monohydrate Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

نیترات جیوه مونوهیدرات مرک - Mercury nitrate monohydrate Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

منیزیم مرک – Magnesium Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

منیزیم مرک - Magnesium Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

اکسید سرب مرک – Lead (II) Oxide Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

اکسید سرب مرک - Lead (II) Oxide Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

هیدروکسی آمونیوم کلرید مرک – Hydroxylammonium Chlorid Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

هیدروکسی آمونیوم کلرید مرک - Hydroxylammonium Chlorid Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

جیوه نیترات مرک – Mercury Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

جیوه نیترات مرک - Mercury Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

هیدروکینون مرک – Hydrochinon Merck

برای قیمت تماس بگیرید
 
نام ماده

هیدروکینون مرک - Hydrochinon Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

بروموکروزول سبز مرک – Bromocresol green Merck

برای قیمت تماس بگیرید
نام ماده

بروموکروزول سبز مرک - bromocresigreen10 Merck

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg

رایت ائوزین متیلن بلومرک – wright eosin methylenblue

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

رایت ائوزین متیلن بلو - wrights eosin-methylenblue

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

ال تیروزین مرک – L-Tyrosin

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

ال تیروزین - L-Tyrosin

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

کراتینین مرک – creatinine

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

کراتینین - creatinine

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

بروموکروزول گرین مرک – Bromocresol green

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

بروموکروزول گرین - Bromocresol green

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

کادمیوم یدید مرک – cadmium iodatum

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

کادمیوم یدید - cadmium iodatum

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

سولفانیلیک اسید مرک – Sulfanilic acid

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

سولفانیلیک اسید - Sulfanilic acid

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

ان ان ان ان تترا متیل 1 و 4 فنیلن دی آمونیوم دی کلرید مرک – N ,N ,N’ ,N’ -Tetramethyl- 1, 4 -phenylenediammonium dichloride

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

ان ان ان ان تترا متیل 1 و 4 فنیلن دی آمونیوم دی کلرید - N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

مولیبدات فسفوریک اسید هیدراته مرک

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

مولیبدات فسفوریک اسید هیدراته - Molybdate phosphoric acid hydrate

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

تولوئیدین بلو مرک – Toluidine blue O

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

تولوئیدین بلو - Toluidine blue O

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

دی مانوز مرک – D – Mannose

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

دی مانوز - D - Mannose

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

کاپفرون مرک – Kupferron

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

کاپفرون - Kupferron

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

دی بنزیل دی تیو کاربامات روی مرک

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

دی بنزیل دی تیوکاربامات روی - Zinc dibenzyldithiocarbamate

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

معرف متیل اورانژ مرک – methylorange indicator

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

معرف متیل اورانژ - methylorange indicator

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

اورامین مرک – Auramin

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده
اورامین - Auramin
50g
100g
250g
500g
1kg
 

تیو استامید مرک – Thioacetamid

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

تیو استامید - Thioacetamid

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg
 

3،5-دی نیترو بنزوئیل کلرید مرک – 3,5-Dinitrobenzoyl chloride

برای قیمت تماس بگیرید
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید.
نام ماده

3،5-دی نیترو بنزوئیل کلرید - 3,5-Dinitrobenzoyl chloride

بسته بندی 50g
100g
250g
500g
1kg