نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

رطوبت سنج عسل GMK-315

برای قیمت تماس بگیرید
مبنای کارکرد و تشخیص رطوبت سنج عسل اندازه گیری انکسار نور بوده توسط آب مقطر قابل کالیبره یا تنظیم است .

ویژگی های رطوبت سنج عسل GMK-315 :

1-برای اندازه گیری درصد آب موجود در عسل 2-عملکرد آسان،اندازه کوچک واندازه گیری سریع 3-استفاده از اندکس انکساری نور 4-کالیبراسیون به وسیله آب مقطر 5-خنثی کردن اتوماتی در اثر دما و ظاهر شدن علامت باتری کم