نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

روی اکسید مرک – Zinc oxide merck

برای قیمت تماس بگیرید
روی اکسید با نام لاتین Zinc oxide فرمول مولکولی OZn جرم مولکولی 81.39 کد(CAS) 1314-13-2 یک نامو پودرسفید یا زرد کم رنگ ساخته شرکت مرک آلمان.

اطلاعات اولیه

نام محصول روی اکسید
کد(CAS) ۱۳۱۴−۱۳−۲
فرمول مولکولی OZn
جرم مولکولی ۸۱٫۳۹
کد(EINECS) ۲۱۵−۲۲۲−۵
پرونده مول 1314-13-2.mol

خواص شیمیایی

نقطه ذوب ۱۹۷۵ °C
نقطه جوش ۱۹۴۹٫۹ °C
چگالی ۵٫۶
ضریب شکست ۲٫۰۰۰۸
دمای نگهداری +۵ °C  تا +۳۰°C  ذخیره شود
انحلال پذیری ۰٫۰۰۱۶ g/l نامحلول
شکل نانو پودر
رنگ سفید تا زرد کم رنگ
وزن مخصوص ۵٫۶۱
پ هاش(PH) ۷ (50g/l, H2O, 20℃)(slurry)
حلالیت در آب ۱٫۶ mg/L (29 ºC)
مرک ۱۴٫۱۰۱۴۷

نکات ایمنی

کد های خطر(Hazard code) N,Xn,F
شرح خطر 50/53-20-43-36/38-20/21/22-67-66-10-11
نکات ایمنی 60-61-7/9-36/37-26-16
کد(RIDADR) UN 3077 9/PG 3
دبلیو جی کی آلمان(WGK) 2
کد(RTECS) ZH4810000
سطح خطر 9
گروه بسته بندی III
کد(HS) 28170000
مسمومیت LD50 orally in Rabbit: > 5000 mg/kg
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس اپ 09121382216 پیام ارسال نمایید.

نیتریت سدیم مرک − Sodium Nitrite Merck

برای قیمت تماس بگیرید
سدیم نیتریت نام لاتین Sodium nitrite فرمول مولکولی NaNO2 جرم مولکولی 69 مول کد(CAS) 7632-00-0 شکل ظاهری پودر سفید یا بی رنگ ساخته شرکت مرک آلمان.  

اطلاعات اولیه

نام محصول سدیم نیتریت
کد(CAS) ۷۶۳۲−۰۰−۰
فرمول مولکولی NNaO₂
جرم مولکولی 69
کد(EINECS) 231-555-9
پرونده مول 7632-00-0.mol

خواص شیمیایی

نقطه ذوب ۲۷۱ °C
نقطه جوش ۳۲۰ °C
چگالی ۱٫۲۹ g/mL at 25 °C
دمای نگهداری ۲ − ۸ °C
انحلال پذیری اسید آبی
شکل پودر
رنگ سفید و بی رنگ
وزن مخصوص ۲٫۱۶۸
رایحه بدون بو
پ هاش(PH) ۹ (100g/l, H2O, 20℃)
دامنه پ هاش(PH) ۹
حلالیت در آب ۸۲۰ g/L (20 ºC)
حساسیت به رطوبت حساس است
مرک ۱۴٫۸۶۴۸

نکات ایمنی

کد های خطر(Hazard code) O,T,N,Xn
شرح خطر 8-25-50-22-36/38‍
نکات ایمنی 45-61-36-26
کد(RIDADR) UN 3219 5.1/PG 3
دبلیو جی کی آلمان(WGK) 3
کد(RTECS) RA1225000
سطح خطر 5.1
گروه بسته بندی III
کد(HS) 28341000
مسمومیت LD50 orally in rats: 180 mg/kg (Smyth)
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس اپ 09121382216 پیام ارسال نمایید.

سالیسیلیک اسید مرک − Salicylic acid merck

برای قیمت تماس بگیرید
سالیسیلیک اسید نام لاتین Salicylic acid فرمول مولکولی C7H6O3 جرم مولکولی 138.12 کد(CAS) 69-72-7 این ماده شیمیایی ساخته شرکت مرک آلمان است.  

اطلاعات اولیه

نام محصول سالیسیلیک اسید
کد(CAS) ۶۹−۷۲−۷
فرمول مولکولی C₇H₆O₃
جرم مولکولی ۱۳۸٫۱۲
کد(EINECS) ۲۰۰−۷۱۲−۳
پرونده مول 69-72-7.mol

خواص شیمیایی

نقطه ذوب ۱۵۸ − ۱۶۱ °C(lit.)
نقطه جوش ۲۱۱ °C(lit.)
چگالی ۱٫۴۴
چگالی بخار ۴٫۸  (vs air)
ضریب شکست ۱٫۵۶۵
نقطه اشتعال ۱۵۷  °C
دمای نگهداری در RT ذخیره شود
انحلال پذیری در اتانول محلول است
شکل ماده جامد
رنگ سفید کم رنگ(کمی شفاف)
پ هاش(PH) ۲٫۴ (H2O)(saturated solution)
دامنه پ هاش(PH) ۲٫۵ − ۴
حلالیت در آب ۱٫۸ g/L (20 ºC)
حساسیت حساس به نور
مرک ۱۴٫۸۳۳۲

نکات ایمنی

کد های خطر(Hazard code) Xn,F
شرح خطر 22-41-36/37/38-36-20/21/22-11
نکات ایمنی 26-39-37/39-36-36/37-16
کد(RIDADR) UN 1648 3 / PGII
دبلیو جی کی آلمان(WGK) 1
کد(RTECS) VO0525000
دمای خود اشتعالی ۵۰۰ °C
کد(HS) 29182100
مسمومیت LD50 i.v. in mice: 500 mg/kg (Sota)
  جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس اپ 09121382216 پیام ارسال نمایید.

پتاسیم سولفات مرک − Potassium persulfate merck

برای قیمت تماس بگیرید
پتاسیم سولفات نام لاتین Potassium persulfate نام دیگر potassium peroxydisulfate فرمول مولکولی K2O8S2 جرم مولکولی 270.32 کد(CAS) 7727-21-1 محصول شرکت مرک.

اطلاعات اولیه

نام محصول پتاسیم سولفات
کد(CAS) ۷۷۲۷−۲۱−۱
فرمول مولکولی K₂O₈S₂
جرم مولکولی ۲۷۰٫۳۲
کد(EINECS) ۲۳۱−۷۸۱−۸
پرونده مول 7727-21-1.mol

خواص شیمیایی

نقطه ذوب ۱۰۶۷ °C
نقطه جوش ۱۶۸۶ °C
چگالی ۲٫۴۷
چگالی بخار ۹٫۳ (vs air)
دمای نگهداری از +۵ °C تا +۳۰ °C
انحلال پذیری ۰٫۵ M در ۲۰  °C محلول در آب
شکل ماده جامد
رنگ سفید
وزن مخصوص ۲٫۴۷۷
رایحه بدون بو
پ هاش(PH) ۳٫۲ (50g/l, H2O, 20℃)
دامنه پ هاش(PH) ۲٫۵ − ۴٫۵
حلالیت در آب ۵ g/100 mL (20 ºC)
مرک ۱۴٫۷۶۵۶

نکات ایمنی

کد های خطر(Hazard code) O,Xn
شرح خطر 8-22-36/37/38-42/43
نکات ایمنی 22-24-26-37
کد(RIDADR) UN 1492 5.1/PG 3
دبلیو جی کی آلمان(WGK) 1
کد(RTECS) TT5900000
سطح خطر 5.1
گروه بسته بندی III
کد(HS) 28334000
مسمومیت LD50 orally in Rabbit: 802 mg/kg
جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس اپ 09121382216 پیام ارسال نمایید.

منیزیم کلرید مرک – Magnesium chloride merck

برای قیمت تماس بگیرید
منیزیم کلرید نام لاتین Magnesium chloride فرمول مولکولی Cl2Mg جرم مولکولی 95.21 کد(CAS) 7786-30-3 ماده بلوری بی رنگ ساخته شرکت مرک آلمان.  

اطلاعات اولیه

نام محصول منیزیم کلرید
کد(CAS) ۷۷۸۶−۳۰−۳
فرمول مولکولی Cl₂Mg
جرم مولکولی ۹۵٫۲۱
کد(EINECS) ۲۳۲−۰۹۴−۴\۶
پرونده مول 7786-30-3.mol

خواص شیمیایی

نقطه ذوب ۷۱۴ °C
نقطه جوش ۱۴۱۲ °C
چگالی ۲٫۳۲ g/mL at 25 °C(lit.)
ضریب شکست ۱٫۳۳۶ n20/D
دمای نگهداری ۲−۸ °C
انحلال پذیری در آب محلول است
شکل پودر(بلور)
رنگ بی رنگ
وزن مخصوص ۲٫۴۱
پ هاش(PH) ۵٫۰ − ۷٫۵ (25℃, 1M in H2O)
حلالیت در آب ۴۰۰ G/L (20 ºC)
حساسیت به رطوبت حساس است
مرک ۱۴٫۵۶۶۲

نکات ایمنی

کد های خطر(Hazard code) Xi
شرح خطر 36/37/38-43-36/37‍
نکات ایمنی 26-36-24/25-22-36/37-39
دبلیو جی کی آلمان(WGK) 1
کد(RTECS) OM2800000
کد(HS) 28273100
مسمومیت LD50 orally in Rabbit: 2800 mg/kg
  جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس اپ 09121382216 پیام ارسال نمایید.

آمونیوم استات مرک – ammonium-acetat-merck

برای قیمت تماس بگیرید
آمونیوم استات مرک یک ترکیب شیمیایی با فرمول C۲H۳O۲NH۴ است که از لحاظ ظاهری به صورت بلورهای جامد سفید رنگ است.

آمونیوم استات مرک - ammonium-acetat-merck

از مشخصات شیمیایی این ماده:
  • فرمول: C₂H₇NO₂
  • جرم مولی: 77.0825 گرم در مول
  • IUPAC ID: اتانات آمونیوم
  • تراکم: 1.17 گرم در سانتی متر مربع
  • نقطه ذوب: 114 درجه سانتی گراد
  • محلول در: آب ، متانول

کاربرد این ماده:

به عنوان نمک یک اسید ضعیف و یک پایه ضعیف ,  آمونیوم استات اغلب با اسید استیک برای ایجاد یک محلول بافر استفاده می شود. یک عامل ضد یخزدایی زیست تخریب پذیر یک معرف رسوبی پروتئین در دیالیز برای از بین بردن آلاینده ها از طریق انتشار بکار برده می شود.  
اندازه بسته بندی محصول قیمت محصول
50gr
100gr
250gr
500gr
1kg

تری هیدرات پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک – II) Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate merck

برای قیمت تماس بگیرید
پتاسیم هگزاسیانوفرات ترکیب شیمیایی با فرمول [K3[Fe(CN)6 و به رنگ قرمز روشن است. این نمک از طریق واکنش گاز کلر و پتاسیم فروسیانید تولید شده و در آب محلول است.

تری هیدرات پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک

از ویژگی های این ماده :
نام محصول:
پتاسیم هگزا سیانو فرات 2
نام انگلیسی:
Potassium hexacyanoferrate(II)
توضیحات مختصر:Potassium hexacyanoferrate(II)
کد مرک:
104984
گرید:ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم:Potassium ferrocyanide
فرمول:C6FeK4N6
C A S NUMBER:14459-95-1
مولار:422.39 g/mol
حلالیت:289 g/l (20 °C)
نقطه ذوب:70 °C Elimination of water of crystallisation
تراکم:1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
مقدار ph:9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
اندازه بسته بندی محصول قیمت محصول
50gr
100gr
250gr
500gr
1kg