نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مینی فیوژ ورتکس درب دار

برای قیمت تماس بگیرید
مینی فیوژ مورد استفاده بیشتر آزمایشگاه ها میباشد .

کاربرد مینی فیوژ ورتکس درب دار :

برخی اوقات محلول داخل تیوب آنقدر کم است که به دیواره چسبیده و نیروی چسبندگی محلول از نیروی جاذبه وارده بسیار بیشتر می باشد و نمی توان به آسانی قطرات محلول را به ته تیوب آورد. در این موارد می توان از دستگاه اسپین استفاده نموده و در دور های پایین چرخش و نیروی گریز از مرکز محلول را به ته تیوب راند.