شیمیایی

محلول بیوره

بیوره

محلول بیوره:

محلول بیوره یا بی اوره یک ترکیب شیمیایی است به طور کلی به خانواده ای از ترکیب آلی که حداقل یک واحد ساختاری  2(HN-CO)-N  دارا باشد تعلق دارند.

به همین خاطر ترکیب دی متیل بیوره NH[MeNC(O)]2  است که کاربامیل اوره هم نام گذاری می کنند از واکنش متراکم دو اوره به دست می آید که ناحالصی و نامطلوبی در کودهای حاوی اوره به علت بیوره است.

محلول بیوره در حجم های مختلف از جمله 250 سی سی وارد بازار می شود. که در برخی موارد در 100 لیتر و 1  لیتر هم بسته بندی می شود.

روش تهیه اوره :

ترکیب اوره را می توان با گرم کردن اوره در دمای بالاتر از نقطه ذوب خود تهیه کرد. که گاز آمونیاک طی این فرآیند به عنوان محصول جانبی به دست می آید.

کاربرد ماده محلول بیوره در صنایع:

محلول بیوره به عنوان معرف پروتئین به کار می رود. که در حضور پروتئین رنگ آبی بیوره به بنفش تغییر رنگ می دهد که نشانه ی حضور پروتئین است.

وجود معرف بیوره در یک محلول قلیایی قوی که به پروتئین اضافه شود طی واکنش هایی که انجام می شود و این واکنش ها کاملا پپتیدی هستند رنگی بنفش حاصل می شود که هرچقدر پروتئین بیشتر باشد شدت این رنگ قوی تر می شود.

محتویات محلول بیوره:

این معرف شامل ترکیباتی چون سولفات مس و هیدروکسید سدیم و تارتارات پتاسیم است.

محلول بیوره

ویژگی محلول بیوره:

به صورت مخلوط در آب قابلیت استفاده دارد.

این محلول به صورت مایع موجود است.

طرز تهیه معرف بیوره:

روش اول:

به یک لیتر محلول سود 10 درصد ، 25 میلی لیتر محلول سولفات مس 3 درصد ( 3 گرم سولفات مس را به 100 میلی لیتر آب اضافه کنید و از این طریق محلول 3 درصد بسازید) اضافه کنید و باید تازه استفاده شود زیرا در صورت ماندن خراب می شود.

روش دوم:

4 گرم سود را در نیم لیتر آب مقطر در یک بشر بریزید و خوب حل کنید.

به محلول به دست آمده 3 گرم مس سولفات بیفزایید و کامل مخلوط کنید.

5 گرم یدید پتاسیم و 9 گرم سدیم تارتارات پتاسیم به محلول اضافه کنید.

محلولی آبی رنگ به دست می آید که وقتی تازه است استفاده کنید نتایج بهتری حاصل می شود.

نکته :

در صورتی که طی آزمایشتان زسوب سیاه یا قرمز ظاهر شد محلول خراب است و آزمایش را کنسل کنید و با مواد باکیفیت تر و با دقت بیشتر آزمایش را انجام دهید آزمایش را باسرعت کم انجام دهید تا واکنش غیر عادی صورت نگیرد.

آزمایش محلول بیوره:

در ترکیباتی که دو یا سه پیوند پپتیدی وجود داشته باشد با وجود یون مس در محیطی که کاملا قلیایی باشد کمپلکس بنفش رنگی به دست می آید. که در طول موج  540 nm  شدت رنگ اندازه گیری می شود.

در دستگاه های اتوماتیک نمونه در 2  کانال تقسیم می شود:

درکانال اول نمونه با معرف بیوره و در کانال دوم نمونه با بلانگ مخلوط می شود و هر دو به کلریمتر رسیده و با اندازه گیری شدت رنگ و محاسبه توسط دستگاه غلظت پروتئین گزارش می شود.

کمپلکس کئوردپتانس بین یون مس و چهار نیتروژن این آزمایش اتفاق می افتد.

روش کار محلول بیوره:

3 میلی لیتر بیورره را فراهم کنید و به آن یک میلی لیتر محلول پروتئین اضافه کنید و کاملا ترکیب را مخلوط کنید که ترکیب بنفش رنگ مایل به آبی حاصل می شود.

دناتوره چیست؟

وقتی در حالت طبیعی ساختمان پروتئین تغییر شکل ایجاد می شود و ماهیتش تغییر می کند دناتوره شدن اتفاق می افتد. که این تغییر به دلیل  تغییر در ساختمان دوم ، سوم و چهارم پروتئین است که دناتوره شدن هم قابلیت بازگشت دارد و هم غیر قابل بازگشت است.

عوامل دناتوره کننده چند نوع هستند:

1_ عوامل شیمیایی مانند اسیدها و بازها ، یون فلزات سنگین ، پاک کننده ها ی اوره

2_ عوامل فیزیکی مانند حرارت ، نور ماوراء بنفش و اشعه ی ایکس

پروتئینی که عوام فعال بیولوژیکی قابل سنجش مانند آنزیم ها را دارا باشد مقدار دناتوره شده را قابل اندازه گیری می کند.

مشخص کردن برگشت پذیر کردن دناتوره:

اگر فعالیت حیاتی پروتئین به آسانی قابلیت اندازه گیری را نداشته باشد برای فهمیدن این که دناتوره شدن قابل برگشت پذیر است یا نه باید از عواملی مانند تغییر حلالیت پروتئین در حلال قبلی خود می توان استفاده کرد.

اگر پروتئین ها غیر قابل بازگشت و دناتوره شده و رسوب کرده باشد رسوب به دست آمده در حلال قبلی خوب حل نمی شود.

بیوره محلول

عوامل دپروتئینه در محلول بیوره چیست؟

عواملی مانند حرارت ، یون فلز سنگین ، وجود برخی از اسیدهای سنگین آلی قوی ، پزروتئین را به صورت غیر قابل برگشت دناتوره می کنند و همزمان باعث خارج شدن پروتئین از محیط می شوند به این عوامل به اصطلاح عوامل دپروتئینه می گویند.

آزمایش اثر حلال های آلی بر پروتئین :

حلال های آلی وقتی نیروهای هیدروژنی آن تغییر می کند باعث تغییر در ساختمان های دوم و سوم پروتئین می شود.

اثر فلزات سنگین بر پروتئین:

پروتئین ها در ph  7 بار منفی دارند و با یون های فلزهای سنگین که باز مثبت دارند ترکیب می دهند و باعث تشکیل نمک های نامحلول فلزات سنگین مسی شود که باعث می شود پروتئین رسوب کند.

اثر اسیدها بر پروتین ها:

اسیدها ph  و باز ها را تغییر می دهند این تغییر در گروه آمین و کربوکسیل باعث شکستن پیوند یونی و هیدروژنی در پروتئین می شود که در نهایت باعث رسوب پروتئین ها می شود.

در واقع اضافه کردن معرف بیوره به لوله ی آزمایشی که دارای سفیده ی تخم مرغ  به رنگ بنفش در می آید. اگر این کار با سرعت بالا انجام شود باعث واکنش تحریکی می شود

تکان دادن لوله ی آزمایش باعث پخش شدن رنگ بنفش می شود.

شناسایی پروتئین ها در غذا:

اضافه کردن شیر به لول ی آزمایشگاه نوعی پروتئین کازیین رنگ بنفش ایجاد می شود که کم رنگ تر از رنگ ایجاد شده توسط سفیده ی تخم مرغ است. زیرا پروتئین آن کم تر است.

اگر دریک لوله ی جدا آب میوه بریزیم هیچچ تغییر رنگی حاصل نمی شود زیرا در واقع پروتئینی وجود ندارد.

محلول بیوره و سنجش پروتئین برادفورد:

این روش بسیار سریع و دقیق و از طریق طیف سنجی است. که جهت اندازه گیری غلظت پروتئین در محلول استفاده می شود این واکنش به ترکیب اسید آمینه پروتئین های اندازه گیری بستگی دارد.

جهت خرید انواع مایعات شیمیایی و محلول ها کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *