شیمیایی

لیست مواد شیمیایی شرکت کیمیانوین

مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی شرکت کیمیا نوین

شرکت کیمیانوین با پشتوانه 30 سال سابقه فعالیت در زمینه واردات و توزیع تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و سکوبندی‌های آزمایشگاهی یکی از پیشگامان در این عرصه می‌باشد. که دارای چندین شعبه در شهرهای تهران، مشهد، ایروان (ارمنستان) و کانادا می‌باشد.

لیست مواد شیمیایی  شرکت کیمیانوین در زمینه مشاوره و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی، مواد شیمیایی و سکوبندی‌های آزمایشگاهی جهت ارائه بهترین خدمات فعالیت‌های کثیری دارد.

سایت بی تو بی در حال همکاری با تمام شرکت های فروشنده مواد شیمیایی است.

این شرکت به لحاظ گستره کاری و تنوع کالاهای مورد عرضه و به اعتبار نمایندگی چندین کمپانی مطرح اروپایی از معتبرترین مراکز عرضه کننده کالای آزمایشگاهی، پزشکی و مواد شیمیایی در ایران می‌باشد.

مواد شیمیایی

لیست مواد شیمیایی

نام محصول مقدار نام محصول مقدار نام محصول مقدار
اتانول 1 lit بنزن HPLC 1 lit دی کلرومتان 1 lit
اتانول HPLC 1 lit بنزیل الکل 1 lit دی متیل سولفوکساید extra pure 1 lit
اتیل استات USP 1 lit بوتیل استات 1 lit دی متیل سولفوکساید HPLC 1 lit
اتیلن گلایکول 1 lit بوتیل گلایکول 1 lit دی متیل فرمامید GC 1 lit
استون HPLC 1 lit پارافرمالدهید 1 lit دی متیل فرمامید laboratory 1 lit
استون USP 1 lit پارافین مایع 1 lit زایلین (گزیلول) 1 lit
استونیتریل extra pure 1 lit پترولیوم اتر (پترولیوم بنزن 40-60) 1 lit ستیل الکل 1 lit
استونیتریل HPLC 1 lit پروپلین 1 lit سدیم هیپوکلریت (آب ژاول) 1 lit
استیک اسید 1 lit پروپیل پارابن 1 lit سیکلوهگزان 1 lit
اسید اولوئیک 1 lit پروپیلن گلایکول 1 lit فرمالدهید 37 درصد 1 lit
اسید سولفوریک 95-98 extra pure 1 lit پلی اتیلن گلایکول 400 و 600 1 lit فنل 1 lit
اسید سولفوکرومیک 1 lit پلی سوربات 20 و 60 و 80 extra pure 1 lit کربن تتراکلرید 1 lit
اسید سیتریک 1 lit تتراهیدروفوران extra pure 1 lit کلروفرم BP 1 lit
اسید فرمیک85% 1 lit تتراهیدروفوران HPLC 1 lit کلروفرم HPLC 1 lit
اسید فسفریک 85% 1 lit تری اتانول امین extra pure 1 lit گلیسیرین (گلیسرول) 1 lit
اسید کلریدریک 1 lit تری کلرو اتیلن 1 lit متانول HPLC 1 lit
اسید لاکتیک 1 lit تنگستات فسفریک اسید هیدرات 1 lit متانول USP 1 lit
اسید نیتریک65% 1 lit تولوئن extra pure 1 lit محلول N بوتانول extra pure 1 lit
اسید هیدروفلوریدریک 48% 1 lit تولوئن HPLC 1 lit محلول N بوتانول HPLC 1 lit
او 4 دی اکسان extra pure 1 lit دو پروپانول (ایزوپروپیل) 1 lit محلول N هگزان HPLC 1 lit
او 4 دی اکسان HPLC 1 lit دی اتانول آمین 1 lit محلول N هگزان laboratory 1 lit
آب اکسیژنه 35% 1 lit دی اتیل اتر 1 lit هیدروبرومیک اسید47 درصد 1 lit
آمونیاک 25% 1 lit دی اتیل آمین 1 lit هیدروژن پروکسید 30 درصد 1 lit
بنزن extra pure 1 lit

 

نام محصول مقدار نام محصول مقدار نام محصول مقدار
4آمینو بنزوئیک اسید 100g آلومینیوم نیترات 100g بیسموت III نیترات 50g
D(+)xylose 50g آلوئین 50g بیسموت ساب کربنات 50g
اتیل متیل کتون 100g آمونیوم اکسید 250g بیسموت سویل 50g
اتیلن گلایکول منواستئارات 250g آمونیوم اگزالات 250g بیسموت نیترات 50g
ادتا EDTA سدیم دار 100g آمونیوم ایرون II سولفات هگزاهیدرات 100g پارافین لیکوئید (پاتوبیولوژی) 500g
اسپرماستی بهداشتی 100g آمونیوم آهن II 100g پپسین 50g
استات روی 100g آمونیوم آیرون II سیترات 100g پتاسیم اگزالات 100g
استات سرب 100g آمونیوم برومید 100g پتاسیم برومید 100g
استات کلسیم 100g آمونیوم بی فلوراید 100g پتاسیم پرسولفات 100g
استات مس II 50g آمونیوم پراکسی دی سولفات 100g پتاسیم پرمنگنات 100g
استرانیوم کربنات 100g آمونیوم تیوسیانات 100g پتاسیم تیوسیانات 100g
استرانیوم کلرید هگزاهیدرات 100g آمونیوم دی کرومات 100g پتاسیم دی کرومات 100g
استئارات روی 250g آمونیوم دی هیدروژن فسفات 250g پتاسیم دی هیدروژن فسفات 100g
استئارات مس 100g آمونیوم سولفات 100g پتاسیم سترات 100g
استئاریک اسید 250g آمونیوم سولفات آهن 2ظرفیتی 100g پتاسیم سولفات 100g
اسید تارتاریک 100g آمونیوم فسفات 100g پتاسیم سیترات 100g
اسید سالسیلیک 100g آمونیوم کلرید 100g پتاسیم فلورید 100g
اسید سولفونیک 100g آمونیوم نیترات 100g پتاسیم کربنات 100g
اسید گالیک ان هیدراس 50g آمینوبنزوئیک اسید 100g پتاسیم کروم سولفات 12 آبه 100g
اکسید آلومینیوم 250g آنیدریدفتالیک 100g پتاسیم کرومات 100g
اکسید آهن 250g آنیونیک رزین 250g پتاسیم کلرات 50g
اکسید باریوم 100g آهن III سولفات 100g پتاسیم کلرید 250g
اکسید تیتان 50g آیرون کلرید 100g پتاسیم نیترات 250g
اکسید تیتانیوم 50g باریم اکسید 100g پتاسیم هگزاسیانوفرات 100g
اکسید روی 100g باریم پراکسید 100g پتاسیم هیدروژن فسفات 100g
اکسید کلسیم 100g باریم سولفات 100g پتاسیم هیدروکاید 100g
اکسید مس 100g باریم کربنات 100g پتاسیم هیدروکسید 500g
اکسید مس 100g باریم کلرید 100g پرسولفات سدیم 100g
اکسید منیزیم 250g باریم کلرید دی هیدرات 100g پروسیانات کلسیم 100g
اگزالات پتاسیم 250g باریم نیترات 100g پریستول 100g
ال آسکوربیک اسید 250g باریوم سرب 100g پکتین 100g
انتی پرین 100g باریوم سولفید 100g پلاستر آلمانی 100g
اورانژ-جی 25g باریوم کربنات 100g پلی الکترولیت 100g
اوره 250g باریوم کلرو 100g پلی آمید 100g
اوسیل 102 100g باریوم کلرید 100g پلی ژل 100g
آلژینیک اسید 100g برمید جیوه II 25g پلی ونیل استات 250g
آلومینوم آمونیوم سولفات 2دکاهیدرات 100g برومیدسرب 50g پلی ونیل پرولیدن 100g
آلومینویم پتاسیم سولفاتد دودکا هیدرات 100g بلن سوبلن 50g پودر آلومینوم 100g
آلومینیوم سولفات 100g بنتونیت 100g پودر آهن 100g
آلومینیوم سولفات هگزاهیدرات 100g بنزوئیک اسید 250g پودر مس 100g
آلومینیوم کلراید 100g بوراکس آن هیدراس 250g پودراکسید مس 50g
آلومینیوم کلرید کریستال 100g بوریک اسید 100g پودرسرب 100g
آلومینیوم گرانول 100g بهداشتیCMC 100g پودرسلیکون 100g
پودرمنیزیم 100g زینک اکسید 100g سدیم متا بی سولفیت 100g
پودرمنیزیوم تری سیلکات 100g زینک سولفات 100g سدیم متاسیلیکات 100g
پیپیریدین 50g زینک سولفات هپتا هیدرات 100g سدیم نتیوسولفات پنتا هیدرات 100g
پیرواکس 100g زینک کلرید 100g سدیم نیترات 100g
تارتاریک اسید L(+) 50g زینک گرانولی 250g سدیم نیتریت 100g
تربانتین اسانس 500cc زینک نیترات 100g سدیم هگزامتا فسفات 250g
تری پلی سولفات 100g زئولیت 100g سدیم هگزامتافسفات 100g
تری پلی فسفات 100g ژلاتین 100g سدیم هیدروژن سولفید 100g
تری سدیم سولفات 100g ساکارز 250g سدیم هیدروژن کربنات 100g
تری سدیم سیترات 100g سالیسلات دوسود 250g سدیم هیدروکسید 500g
تری سدیم فسفات 100g ستری پلی سولفات 100g سرب 2کلرید 250g
تری سدیم فسفات دودکا هیدرات 100g سدیم استات 250g سرب II استات 100g
تورنسل بیتموس 25g سدیم استات تری هیدرات 100g سرب II سولفات 100g
تیتان 50g سدیم استئارات 250g سرب II کربنات 100g
تیتانیوم 25g سدیم اگزالات 250g سرب ii کرومات 100g
تیتانیوم دی اکسید 100g سدیم آلژینات 100g سرب II کلرید 100g
تیتانیومIV اکسید 50g سدیم باربیتال 100g سرب II نیترات 100g
تیلوز 100g سدیم بی کربنات 250g سرب II هیدروکسید 100g
تیواوره 250g سدیم پتاسیم تارتارات 250g سلیس المانی 500g
تیوسولفات  سدیم 250g سدیم پلی فسفات 250g سولفات آهن 1 آبه 100g
جوش شیرین 500g سدیم تری پلی فسفات 250g سولفات باریوم 100g
جیوه 50g سدیم تیوسولفات 250g سولفات سرب 100g
جیوه II نیترات 50g سدیم تیوسیانات 250g سولفات کروم 100g
جیوه II یدید 50g سدیم دودسیل سولفات 250g سولفات کلسیم 100g
جیوهIIسولفات 50g سدیم دی سولفات 250g سولفات لیتیم 100g
خاک بیسموت 100g سدیم دی سولفیت 250g سولفات منگنز 100g
خاک دیاتومه 100g سدیم دی سولفید 100g سولفات نقره 25g
دکسترین 100g سدیم دی کرومات 100g سولفامیک اسید 100g
دی اکسید منگنز 250g سدیم دی کرومات دی هیدرات 100g سولفور 100g
دی سدیم لوریل 2سولفات 250g سدیم دی هیدروژن فسفات دی هیدرات 100g سولفورباریم 100g
دی سدیم هیدروژن فسفات 100g سدیم سالیسیلات 100g سولفوسالسیلیک اسید 100g
دی کلسیم دی هیدرات 100g سدیم سلنیت 50g سولفوکرومیک اسید 100g
دی کلسیم فسفات 100g سدیم سولفات 250g سولفونیک اسید 100g
دی کلسیم فسفات 2هیدروژن 100g سدیم سولفیت 100g سیانید نقره 25g
دی گلوکز 100g سدیم سولفید 100g سیکلون دی اکسید 100g
دی متیل گلی اکسیم 100g سدیم سیلیکات 100g سیلیکا ژل 500g
دیسکالر 100g سدیم فلوراید 50g صمغ عربی 250g
رزوسینول 100g سدیم کربنات 100g فتالیک آن هیدرید 100g
رزین کاتیونی 1kil سدیم کرومات 100g فرمالدهید 100g
رنگ ژاپنی 50g سدیم کلرید 100g فروآمونیوم سولفات 250g
زاج آهن 250g سدیم گلوکنات 100g فروسیانید پتاسیم 100g
زینک استات 250g سدیم لوریل ادرسولفات 100g فلز سدیم 25g
زینک استئارات 250g سدیم لوریل سولفات 100g فلز نقره 10g
فلزروی 50g کوارتز 25g نیترات بیسموت 100g
فلورید یدین 25g کوکامید 100g نیترات پتاسیم 250g
فنول فتالین 25g کوکونات 100g نیترات روی 100g
فنولومین 25g گالاکتوز 250g نیترات سرب 100g
فوشین بیسیک 25g گالیک اسید 100g نیترات منیزیم 100g
قرص فرمالین 900g گرافیت چوب 100g نیترات نقره 10g
کاربراندوم 50g گرانول روی 50g نیتریت باریوم 100g
کافئین سیلات سدیم 100g گلیسرول مونو استئارات 250g نیکل II کلرید 100g
کبالت  سولفات 7آبه 100g گوارگام 250g نیکل آمونیوم سولفات هگزاهیدرات 100g
کبالت II استات 100g گوگرد 500g هگزامین 100g
کبالت ii سولفات هپتاهیدرات 100g لاکتوز 100g هماتوکسلین 25g
کبالت Iiکلرید 100g لانولین 1kilo هیپو سدیم سولفیت 250g
کبالت استات 100g لیتیوم کلرید 100g هیدرو کینون 100zg
کربنات سرب 100g مالاشید گرین 25g هیدروکنین دی متیل 100g
کربنات منیزیم 100g متیل اسپریت 100g یدید سرب 50g
کروم فلزی 50g متیلن بلو
کرومات باریوم 100g محلول اوروزین 100g
کرومات سرب `00g مس کربنات هیدروکسید 100g
کرومیوم 3اکسید 100g منگنز II سولفات 100g
کرومیوم 3سولفات 50g منگنز IV اکسید 100g
کرومیوم II کلرید 100g منگنز دوسلفات 50g
کرومیوم اکسید 100g منگنزII اکسید 100g
کرومیوم سولفات 100g منیزیم تری سیلیکات 100g
کره کاکائو 500g منیزیم سولفات آن هیدراس 100g
کلرواستیک اسید 100g منیزیم سولفات بدون اب 100g
کلرید پتاسیم 250g منیزیم کربنات 100g
کلرید جیوه 25g منیزیم کلرید 100g
کلرید جیوهII 25g منیزیم نیترات 100g
کلرید روی 100g منیزیم هیدروکسید کربنات 100g
کلرید نقره 25g منیزیوم کارید آن هیدراس 100g
کلسیم 250g موم کارنوبا 50g
کلسیم استات 100g مونو اتیلن گلایکول 100g
کلسیم استئارات 100g مونو آمونیوم فسفات 100g
کلسیم اکسید 100g مونو پتاسیم هیدروژن فسفات 100g
کلسیم بی کربنات 100g مونو سدیم هیدروژن سولفات 100g
کلسیم سویل 100g مونو سدیم هیدروژن فسفات 100g
کلسیم فسفات 100g مونو کلرواستیک اسید 100g
کلسیم فلوراید 100g نشاسته 250g
کلسیم کربنات 100g نشاسته ذرت 250g
کلسیم نیترات 100g نفتالین 100g
کلسیم نیترات تتراهیدرات 110g نفتالین پودری 100g
کلسیم هیدروکسید 250g نیترات باریوم 100g

جهت دانلود لیست مواد شیمیایی شرکت کیمیانوین را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.